เกี่ยวกับเรา

ประวัติร้าน สวรสจิวเวอรี่

             กว่า 20 ปี บนเส้นทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพ ธุรกิจเราเริ่มต้นจากที่คุณแม่ได้พบและแต่งงานกับคุณพ่อซึ่งเป็นชาวจังหวัดจันทรบุรีแหล่งการค้าอัญมณีที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งหนึ่งและครอบครัวของคุณพ่อได้สืบทอดการทำเหมืองพลอยและเจียระไนพลอย หากนับอายุจริงจังจนถึงปัจจุบันกว่า80 ปีเห็นจะได้

เดิมทีคุณแม่เห็นพลอยที่จังหวัดจันทรบุรีมีความงดงามมากจึงเกิดความชอบและหลงไหลเลยได้เริ่มศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่มีวันไหนที่คุณแม่ไม่หยิบพลอยขึ้นมาส่องดูความงดงามเลยสักวัน หลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ก็เริ่มรับซื้อพลอยจำหน่ายพลอยขึ้นตัวเรือนมาโดยตลอด จนทำให้เกิดความชำนาญในการดูพลอยและอัญมณีต่างๆและสืบทอดวิชาและศาสตร์ทางด้านอัญมณีจากรุ่นสู่รุ่น  งานทุกชิ้นที่เราทำมาจากงานที่เรารักเราเชี่ยวชาญใส่ใจลงไปในงานที่เราทำทุกชิ้น

            เรามุ่งมั่นในการคัดสรรอัญมณีน้ำงามจากทั่วทุกมุมโลก เราเน้นคุณภาพมาตราฐานความงาม และมาตรฐานที่เป็นธรรมด้านราคา ความชำนาญในศาสตร์อัญมณีจากรุ่นสู่รุ่นความชำนาญในการคัดสรรผู้เชี่ยวชาญด้านเจียระไน ความพร้อมในอัญมณีคุณภาพ ความประณีตนารออกแบบ ร่วมถึงด้านตำรับช่างทองยอดฝีมือชำนาญการพิเศษทุกแขนงวิชาช่าง

            เพราะเราตระหนักดีว่า อัญมณีล้ำค่าทุกชิ้นที่เรารังสรรค์มีความสำคัญต่อจิตใจของท่านและคนพิเศษสำคัญของท่านเสมอ ทำให้ร้านสวรสจิวเวอรี่เราไม่เคยหยุดนิ่งคิดค้นพัฒนามองหาอัญมณีสวยมากหายากคับคุณภาพ และหลากหลาย เราคัดกรองแต่ของแท้คุณภาพเท่านั้น คำๆนี้ใช้ได้เสมอ “ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน” ซึ่งเป็นคำที่คุณพ่อคุณแม่ของเราปลูกฝังมาตั้งแต่เล็ก ทำให้เรายืนหยัดกับธุรกิจอัญมณีอันเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของอัญมณีและเครื่องประดับของลูกค้าของเราตลอดมา

  

 

  

Visitors: 10,608